Uit elkaar gaan. In goede harmonie.

Uit elkaar gaan. Er komt veel op u af. Denk aan al dat papierwerk of keuzes die gemaakt moeten worden over alimentatie en ouderschap. Een emotioneel proces. Een onzekere tijd. Een periode waarin veel geregeld moet worden. En dat is precies wat Huygens Groep doet: alles netjes regelen. Het resultaat? Rust, overzicht en een goed scheidingsplan waarmee u beiden vooruit kunt.

Samen om tafel

In goede harmonie. Dus we gaan samen om tafel. Hoe lastig dit ook kan zijn. Met onze mediator maakt u samen afspraken die we vastleggen in een scheidingsplan. Afspraken over onder meer vermogen, verzekeringen, pensioen en kinderalimentatie. In samenspraak. In overeenstemming. Omdat het een fijn gevoel is wanneer alles netjes zwart-op-wit staat.

Een vlotte scheiding

Stapels papierwerk, emotionele gesprekken, juridische experts, onduidelijke afspraken over alimentatie of de omgang met de kinderen, irritatie, strijd en wrijving. U leest het: een vlotte scheiding is niet vanzelfsprekend. Maar vanuit de visie van Huygens Groep is dat wel waar wij altijd voor gaan. Zonder onduidelijkheden. Met toekomstperspectief en heldere afspraken voor u beiden.

Een vlotte scheiding. Wat houdt dat in? Bij Huygens Groep bestaat een scheiding uit drie onderdelen die met elkaar samenhangen: mediation, hypotheken en makelaardij. Zo komt u niet in een kostbare (v)echtscheiding terecht waarbij het schip steeds dieper vastloopt. Maar gooit u even het anker uit. Rust. Om daarna met een duidelijk scheidingsplan en de wind in de zeilen een fijne doorstart te maken.

Stappenplan van een scheiding

Stap 1
Kom binnen. Tijd voor een eerste kennismaking. Onze mediator maakt kennis met uw situatie en verneemt uw eerste gedachten: wat is er tot nu toe besproken, wie zorgt er voor de kinderen, waar wilt u wonen en hoe om te gaan met kosten voor de kinderen? Belangrijke vragen die een duidelijk antwoord verdienen.

Stap 2
Uw eerste gedachten en ingeleverde stukken vormen de basis voor het scheidingsplan. Houvast op papier. Een spreekstuk dat inzicht geeft in de verdeling van vermogen, pensioen en kinder- en partneralimentatie. Daarbij ontvangt u een ouderschapsplan waarin verwachtingen wat betreft zorg- en opvoedingstaken zijn vastgelegd.

Stap 3
Een tweede gesprek. Onze mediator ontvangt u graag om samen met u in te gaan op vragen, ideeën of wensen wat betreft het scheidings- en ouderschapsplan. Om van vraagtekens uitroeptekens te maken. En zodra alles duidelijk is, proberen we samen – in goed overleg – de eerste afspraken concreet te maken.

Stap 4
Komen we er tijdens het tweede gesprek al uit? Fantastisch. Hebben we nog iets meer tijd nodig? Ook goed. Want niet iedere scheiding is in één keer geregeld. Daarom wordt er tijdens deze stap gekeken of er nog kleine aanpassingen in de plannen moeten worden gemaakt of dat er nog mogelijke drempels zijn.

Stap 5
Zijn we er helemaal uit en is alles duidelijk? Fijn. Dan maakt onze mediator een eerste concept convenant. Lees het goed door. Laat het even bezinken. Want dit convenant bevat de schriftelijke overeenkomst tussen u beiden.

Stap 6
Is het convenant door beiden ondertekend? Dan wordt dit ingediend bij de rechtbank. Zij heeft ongeveer twee weken nodig om het te verwerken, waarna de echtscheiding kan worden ingeschreven in de registers van de Burgerlijke Stand. Zo is de scheiding voltrokken en staat uw officiële scheidingsdatum vast.